Lidgeld

Lidgeld en verzekering seizoen 2020-2021

Er is een mogelijkheid om je als lid van Looise AV aan te sluiten via Meylandt AC. Nadat de storting is uitgevoerd ontvangt u ook het officieel borstnummer voor het atletiekjaar 2020-2021 van de Vlaamse Atletiek Liga, VAL. Dit nummer geeft u het recht om eender waar aan officiële wedstrijden deel te nemen. Dit zowel voor het winter-als het zomerseizoen. De lidgelden zijn licht aangepast.

  • €140 voor het eerste lid
  • €130 voor het tweede lid wonend op hetzelfde adres
  • €120 voor het derde lid wonend op hetzelfde adres
  • €110 vanaf het vierde gezinslid wonende op hetzelfde adres
  • €80 voor een jogger/ recreant (+18 )
  • €65 voor andersvaliden (clubtruitje inbegrepen)
  • Juryleden betalen géén lidgeld, evenmin als atleten/juryleden. Zij dienen bij de Looise-organisatie wel voldoende juryprestaties te leveren.

Je kan je ook als recreant aansluiten bij Meylandt AC, wanneer je niet echt aan competitiesport wil doen. Hiervoor betaal je €80, via Meylandt AC wordt er dan een sportverzekering met ETHIAS afgesloten. Dat houdt in dat hij of zij verzekerd is tijdens elke atletieksportactiviteit waar die ook wordt uitgevoerd. Kortom men is verzekerd tijdens het sporten op de piste, in het bos, op straat…

Wanneer je als +18 jarige als jogger wil aansluiten kan dit ook via dezelfde verzekering maar de sportverzekering die je als jogger via Looise AV, VAL afsluit is groter m.a.w. dekt meer. Bij een sportongeval (breuk, verstuiking, … ) dient de sporter zo vlug mogelijk de voorzitter of secretaris te verwittigen en bij voorkeur binnen de 24 uur. Naargelang de aard van de kwetsuur kan het aangewezen zijn naar de dokter te gaan.

De medische commissie van de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) legt geen verplichting meer op om een medisch attest in te dienen bij de aanvraag van een borstnummer. Maar het wordt wel sterk aangeraden om preventief jaarlijks een medisch onderzoek te doen. Het bestuur verzoekt iedereen om tijdig zijn lidgeld te betalen, dit voor 15 oktober 2020 zodat we allemaal in orde zijn bij de start van het officiële atletiekseizoen dat op 01/11/2020 aanvangt en loopt tot 31/10/2021.

Je kan het lidgeld ook overmaken op rekeningnm. BE85-778-5932 277-06 met vermelding van; lidgeld 2020-2021 en de naam van je zoon/dochter.

Namens het bestuur,
Meylandt AC/Looise AV